Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:22
kontakt
MIRACULUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 228,00 7 158,00
14,9%
7 412,00
3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -672,00 -1 099,00
---
-538,00
---
Zysk (strata) brutto -804,00 -1 251,00
---
-647,00
---
Zysk (strata) netto -831,00 -1 965,00
---
-731,00
---
Amortyzacja 241,00 336,00
39,4%
252,00
-25,0%
Aktywa 52 601,00 53 314,00
1,4%
52 769,00
-1,0%
Kapitał własny 21 117,00 20 452,00
-3,1%
20 381,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,58
-7,2%
0,58
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,06
---
-0,02
---