Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:06
kontakt
MIRACULUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 327,00 6 228,00
43,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -435,00 -672,00
---
Zysk (strata) brutto -560,00 -804,00
---
Zysk (strata) netto -861,00 -831,00
---
Amortyzacja 245,00 241,00
-1,6%
Aktywa 51 752,00 52 601,00
1,6%
Kapitał własny 20 063,00 21 117,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,63
14,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---