Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.22, godz. 02:10
kontakt
ATCCARGO
Roczne skonsolidowane
 2017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 196 834,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 744,00
Zysk (strata) brutto 1 170,00
Zysk (strata) netto 694,00
Amortyzacja 1 489,00
Aktywa 49 768,00
Kapitał własny 18 363,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,77
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10