Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 05:50
kontakt
ATCCARGO
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 101 296,00 101 296,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 089,00 1 089,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 1 362,00 1 362,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1 008,00 1 008,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 63 889,00 63 889,00
0,0%
Kapitał własny 19 540,00 19 540,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,95 2,95
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,15
0,0%