Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 04:45
kontakt
ATCCARGO
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 100 836,00 117 125,00
16,2%
110 725,00
-5,5%
176 411,00
59,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 111,00 2 719,00
144,7%
2 206,00
-18,9%
7 768,00
252,1%
Zysk (strata) brutto 1 394,00 2 606,00
86,9%
2 145,00
-17,7%
7 344,00
242,4%
Zysk (strata) netto 1 047,00 2 046,00
95,4%
1 518,00
-25,8%
5 063,00
233,5%
Amortyzacja 0,00 898,00
---
927,00
3,2%
869,00
-6,3%
Aktywa 60 479,00 64 662,00
6,9%
70 855,00
9,6%
79 698,00
12,5%
Kapitał własny 20 230,00 22 806,00
12,7%
24 125,00
5,8%
30 601,00
26,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,05 3,44
12,7%
3,64
5,8%
4,62
26,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,31
95,6%
0,23
-25,9%
0,76
233,6%