Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 18:37
kontakt
ATCCARGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 61 411,00 72 072,00
17,4%
96 659,00
34,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 047,00 2 586,00
-15,1%
4 199,00
62,4%
Zysk (strata) brutto 2 914,00 2 722,00
-6,6%
3 581,00
31,6%
Zysk (strata) netto 2 309,00 2 067,00
-10,5%
2 653,00
28,4%
Amortyzacja 488,00 433,00
-11,3%
446,00
3,0%
Aktywa 76 662,00 75 450,00
-1,6%
79 050,00
4,8%
Kapitał własny 26 434,00 28 588,00
8,1%
31 154,00
9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,99 4,31
8,2%
4,70
9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,31
-10,3%
0,40
28,2%