Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 11:36
kontakt
EUCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 491,00 7 500,00
-21,0%
6 595,00
-12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 544,00 1 552,00
-39,0%
-81,00
---
Zysk (strata) brutto 1 540,00 705,00
-54,2%
-899,00
---
Zysk (strata) netto 934,00 505,00
-45,9%
-1 012,00
---
Amortyzacja 530,00 573,00
8,1%
574,00
0,2%
Aktywa 135 083,00 132 338,00
-2,0%
127 483,00
-3,7%
Kapitał własny 23 034,00 23 538,00
2,2%
22 526,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,11 4,20
2,2%
4,02
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,09
-46,1%
-0,18
---