Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 08:25
kontakt
SUNDRAGON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25,00 23,00
-8,0%
197,00
756,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7,00 -15,00
---
-14,00
---
Zysk (strata) brutto -7 466,00 -1 566,00
---
13 871,00
---
Zysk (strata) netto -6 049,00 -1 272,00
---
11 232,00
---
Amortyzacja 16,00 12,00
-25,0%
9,00
-25,0%
Aktywa 9 581,00 8 189,00
-14,5%
21 906,00
167,5%
Kapitał własny 9 052,00 7 780,00
-14,1%
19 013,00
144,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,70
-14,0%
1,71
144,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,54 -0,12
---
1,01
---