Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 11:19
kontakt
AQUABB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36 684,00 40 322,00
9,9%
39 748,00
-1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 605,00 2 577,00
60,6%
6 848,00
165,7%
Zysk (strata) brutto 1 625,00 2 557,00
57,4%
6 823,00
166,8%
Zysk (strata) netto 1 458,00 2 194,00
50,5%
5 509,00
151,1%
Amortyzacja 9 521,00 9 481,00
-0,4%
9 463,00
-0,2%
Aktywa 482 509,00 476 374,00
-1,3%
478 242,00
0,4%
Kapitał własny 347 759,00 349 953,00
0,6%
355 463,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,78 26,95
0,6%
27,37
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,17
50,9%
0,42
150,9%