Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 12:50
kontakt
AQUABB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 002,00 36 684,00
-5,9%
40 322,00
9,9%
39 748,00
-1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 754,00 1 605,00
-41,7%
2 577,00
60,6%
6 848,00
165,7%
Zysk (strata) brutto 2 813,00 1 625,00
-42,2%
2 557,00
57,4%
6 823,00
166,8%
Zysk (strata) netto 1 746,00 1 458,00
-16,5%
2 194,00
50,5%
5 509,00
151,1%
Amortyzacja 9 353,00 9 521,00
1,8%
9 481,00
-0,4%
9 463,00
-0,2%
Aktywa 479 274,00 482 509,00
0,7%
476 374,00
-1,3%
478 242,00
0,4%
Kapitał własny 355 782,00 347 759,00
-2,3%
349 953,00
0,6%
355 463,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,40 26,78
-2,3%
26,95
0,6%
27,37
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,11
-16,4%
0,17
50,9%
0,42
150,9%