Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 12:18
kontakt
AQUABB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40 322,00 39 748,00
-1,4%
39 340,00
-1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 577,00 6 848,00
165,7%
2 567,00
-62,5%
Zysk (strata) brutto 2 557,00 6 823,00
166,8%
2 543,00
-62,7%
Zysk (strata) netto 2 194,00 5 509,00
151,1%
1 623,00
-70,5%
Amortyzacja 9 481,00 9 463,00
-0,2%
9 951,00
5,2%
Aktywa 476 374,00 478 280,00
0,4%
474 826,00
-0,7%
Kapitał własny 349 953,00 355 422,00
1,6%
357 046,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,95 27,37
1,6%
27,49
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,42
150,9%
0,12
-70,5%