Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 12:21
kontakt
EDINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 430,00 20 389,00
-4,9%
14 792,00
-27,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 216,00 3 090,00
-3,9%
4 317,00
39,7%
Zysk (strata) brutto 3 058,00 2 897,00
-5,3%
4 210,00
45,3%
Zysk (strata) netto 2 372,00 2 478,00
4,5%
3 888,00
56,9%
Amortyzacja 61,00 71,00
16,4%
82,00
15,5%
Aktywa 83 221,00 85 058,00
2,2%
87 906,00
3,3%
Kapitał własny 55 801,00 58 278,00
4,4%
62 167,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,50 4,70
4,4%
5,02
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,20
4,7%
0,31
57,0%