Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 06:28
kontakt
EDINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 777,00 19 886,00
-33,2%
21 430,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 768,00 3 000,00
-37,1%
3 216,00
7,2%
Zysk (strata) brutto 4 653,00 2 841,00
-38,9%
3 058,00
7,6%
Zysk (strata) netto 3 377,00 2 150,00
-36,3%
2 372,00
10,3%
Amortyzacja 70,00 62,00
-11,4%
61,00
-1,6%
Aktywa 80 014,00 81 528,00
1,9%
83 221,00
2,1%
Kapitał własny 54 350,00 53 428,00
-1,7%
55 801,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,39 4,31
-1,7%
4,50
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,17
-36,3%
0,19
9,8%