Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 11:20
kontakt
EDINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 886,00 21 430,00
7,8%
20 389,00
-4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 000,00 3 216,00
7,2%
3 090,00
-3,9%
Zysk (strata) brutto 2 841,00 3 058,00
7,6%
2 897,00
-5,3%
Zysk (strata) netto 2 150,00 2 372,00
10,3%
2 478,00
4,5%
Amortyzacja 62,00 61,00
-1,6%
71,00
16,4%
Aktywa 81 528,00 83 221,00
2,1%
85 058,00
2,2%
Kapitał własny 53 428,00 55 801,00
4,4%
58 278,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,31 4,50
4,5%
4,70
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,19
9,8%
0,20
4,7%