Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 14:21
kontakt
4FUNMEDIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 109,00 -4 873,00
---
156,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 106,00 -1 464,00
---
-587,00
---
Zysk (strata) brutto -213,00 -3 875,00
---
-1 498,00
---
Zysk (strata) netto -233,00 -3 379,00
---
-484,00
---
Amortyzacja 69,00 70,00
1,4%
55,00
-21,4%
Aktywa 30 932,00 26 499,00
-14,3%
25 684,00
-3,1%
Kapitał własny 25 296,00 21 916,00
-13,4%
21 432,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,14 5,32
-13,4%
5,20
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,82
---
-0,12
---