Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 09:06
kontakt
4FUNMEDIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 121,00 109,00
-94,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -61,00 106,00
---
Zysk (strata) brutto -4 937,00 -213,00
---
Zysk (strata) netto -4 920,00 -233,00
---
Amortyzacja 148,00 69,00
-53,4%
Aktywa 31 731,00 30 932,00
-2,5%
Kapitał własny 25 529,00 25 296,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,20 6,14
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,19 -0,06
---