Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 12:42
kontakt
ANALIZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 547,00 1 839,00
18,9%
2 039,00
10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17,00 234,00
1 276,5%
280,00
19,7%
Zysk (strata) brutto 17,00 233,00
1 270,6%
288,00
23,6%
Zysk (strata) netto -5,00 212,00
---
228,00
7,5%
Amortyzacja 88,00 121,00
37,5%
152,00
25,6%
Aktywa 6 908,00 6 903,00
-0,1%
7 414,00
7,4%
Kapitał własny 5 875,00 6 088,00
3,6%
6 315,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,90 5,08
3,6%
5,27
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,18
---
0,19
7,3%