Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:05
kontakt
ANALIZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 503,00 1 547,00
2,9%
1 839,00
18,9%
2 039,00
10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -268,00 17,00
---
234,00
1 276,5%
280,00
19,7%
Zysk (strata) brutto -261,00 17,00
---
233,00
1 270,6%
288,00
23,6%
Zysk (strata) netto -218,00 -5,00
---
212,00
---
228,00
7,5%
Amortyzacja 104,00 88,00
-15,4%
121,00
37,5%
152,00
25,6%
Aktywa 6 448,00 6 908,00
7,1%
6 903,00
-0,1%
7 414,00
7,4%
Kapitał własny 5 881,00 5 875,00
-0,1%
6 088,00
3,6%
6 315,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,91 4,90
-0,1%
5,08
3,6%
5,27
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,00
---
0,18
---
0,19
7,3%