Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.22, godz. 13:25
kontakt
NOVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 50 760,00 51 641,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 626,00 14 282,00
22,8%
Zysk (strata) brutto 11 908,00 14 714,00
23,6%
Zysk (strata) netto 9 635,00 11 911,00
23,6%
Amortyzacja 1 344,00 1 369,00
1,9%
Aktywa 191 340,00 197 322,00
3,1%
Kapitał własny 129 755,00 141 666,00
9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,90 56,67
9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,85 4,76
23,6%