Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:04
kontakt
NOVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 51 641,00 53 323,00
3,3%
61 079,00
14,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 282,00 16 694,00
16,9%
21 366,00
28,0%
Zysk (strata) brutto 14 714,00 16 726,00
13,7%
21 462,00
28,3%
Zysk (strata) netto 11 911,00 14 474,00
21,5%
17 377,00
20,1%
Amortyzacja 1 369,00 1 379,00
0,7%
1 279,00
-7,3%
Aktywa 197 322,00 175 730,00
-10,9%
202 354,00
15,2%
Kapitał własny 141 666,00 129 127,00
-8,9%
146 504,00
13,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 56,67 51,65
-8,9%
58,60
13,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,76 5,79
21,5%
6,95
20,1%