Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:33
kontakt
EMMERSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 112,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -203,00
Zysk (strata) brutto -244,00
Zysk (strata) netto -244,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 6 012,00
Kapitał własny 1 786,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01