Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 22:10
kontakt
INTERBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 728,00 6 519,00
74,9%
1 339,00
-79,5%
49,00
-96,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 156,00 2 885,00
33,8%
-180,00
---
-473,00
---
Zysk (strata) brutto 2 105,00 -381,00
---
1 918,00
---
-293,00
---
Zysk (strata) netto 2 142,00 -208,00
---
1 628,00
---
-105,00
---
Amortyzacja 6,00 7,00
16,7%
8,00
14,3%
8,00
0,0%
Aktywa 44 669,00 32 266,00
-27,8%
28 587,00
-11,4%
27 962,00
-2,2%
Kapitał własny -7 449,00 -7 657,00
---
-6 029,00
---
-6 134,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,06 -1,09
---
-0,86
---
-0,87
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 -0,03
---
0,23
---
-0,02
---