Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:36
kontakt
MALKOWSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 466,00 12 120,00
-2,8%
13 504,00
11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 786,00 659,00
-16,2%
779,00
18,2%
Zysk (strata) brutto 670,00 567,00
-15,4%
676,00
19,2%
Zysk (strata) netto 550,00 470,00
-14,5%
578,00
23,0%
Amortyzacja 319,00 288,00
-9,7%
279,00
-3,1%
Aktywa 35 640,00 36 203,00
1,6%
35 883,00
-0,9%
Kapitał własny 13 797,00 14 376,00
4,2%
14 953,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,72 1,79
4,2%
1,86
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,06
-14,7%
0,07
24,1%