Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 19:25
kontakt
MALKOWSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 120,00 13 504,00
11,4%
13 775,00
2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 659,00 779,00
18,2%
1 201,00
54,2%
Zysk (strata) brutto 567,00 676,00
19,2%
1 103,00
63,2%
Zysk (strata) netto 470,00 578,00
23,0%
880,00
52,2%
Amortyzacja 288,00 279,00
-3,1%
284,00
1,8%
Aktywa 36 203,00 35 731,00
-1,3%
36 033,00
0,8%
Kapitał własny 14 376,00 14 983,00
4,2%
15 863,00
5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,79 1,86
4,3%
1,97
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
24,1%
0,11
51,4%