Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 19:51
kontakt
MALKOWSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 468,00 12 466,00
8,7%
12 120,00
-2,8%
13 504,00
11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 632,00 786,00
24,4%
659,00
-16,2%
779,00
18,2%
Zysk (strata) brutto 496,00 670,00
35,1%
567,00
-15,4%
676,00
19,2%
Zysk (strata) netto 406,00 550,00
35,5%
470,00
-14,5%
578,00
23,0%
Amortyzacja 366,00 319,00
-12,8%
288,00
-9,7%
279,00
-3,1%
Aktywa 35 824,00 35 640,00
-0,5%
36 203,00
1,6%
35 883,00
-0,9%
Kapitał własny 13 890,00 13 797,00
-0,7%
14 376,00
4,2%
14 953,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,73 1,72
-0,7%
1,79
4,2%
1,86
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,07
36,0%
0,06
-14,7%
0,07
24,1%