Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 21:12
kontakt
ESKIMOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 016,00 13 837,00
-18,7%
12 757,00
-7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 090,00 -2 562,00
---
-806,00
---
Zysk (strata) brutto 1 722,00 -2 563,00
---
-2 383,00
---
Zysk (strata) netto 1 722,00 -2 563,00
---
-2 383,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
583,00
---
Aktywa 73 629,00 73 788,00
0,2%
47 716,00
-35,3%
Kapitał własny 7 287,00 4 724,00
-35,2%
-24 394,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,23
-35,1%
-1,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,12
---
-0,12
---