Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 18:54
kontakt
ESKIMOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 837,00 12 757,00
-7,8%
10 551,00
-17,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 562,00 -806,00
---
-769,00
---
Zysk (strata) brutto -2 563,00 -2 383,00
---
-192,00
---
Zysk (strata) netto -2 563,00 -2 383,00
---
-192,00
---
Amortyzacja 0,00 583,00
---
567,00
-2,7%
Aktywa 73 788,00 47 716,00
-35,3%
41 174,00
-13,7%
Kapitał własny 4 724,00 -24 394,00
---
-27 948,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 -1,18
---
-1,35
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,12
---
-0,01
---