Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.18, godz. 15:18
kontakt
AGROTON
Roczne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 90 458,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 690,00
Zysk (strata) brutto 11 773,00
Zysk (strata) netto 11 744,00
Amortyzacja 5 889,00
Aktywa 120 337,00
Kapitał własny 101 305,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,68
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54