Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 18:31
kontakt
AGROTON
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 025,00 3 025,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 193,00 -1 193,00
---
Zysk (strata) brutto -1 284,00 -1 284,00
---
Zysk (strata) netto -1 404,00 -1 404,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 81 036,00 81 036,00
0,0%
Kapitał własny 2 174,00 2 174,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,06
---