Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 13:26
kontakt
AGROTON
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 546,00 20 921,00
-11,1%
17 438,00
-16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 198,00 5 861,00
2 860,1%
-2 920,00
---
Zysk (strata) brutto 3 277,00 -3 571,00
---
-2 980,00
---
Zysk (strata) netto 3 279,00 -3 602,00
---
-2 973,00
---
Amortyzacja 2 443,00 1 209,00
-50,5%
1 028,00
-15,0%
Aktywa 110 947,00 112 118,00
1,1%
122 211,00
9,0%
Kapitał własny 87 079,00 85 767,00
-1,5%
105 096,00
22,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,02 3,96
-1,5%
4,85
22,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 -0,17
---
-0,14
---