Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 12:57
kontakt
GPW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 61 348,00 61 348,00
0,0%
58 154,00
-5,2%
78 515,00
35,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 881,00 31 881,00
0,0%
25 170,00
-21,1%
36 088,00
43,4%
Zysk (strata) brutto 110 793,00 110 793,00
0,0%
23 235,00
-79,0%
34 131,00
46,9%
Zysk (strata) netto 105 286,00 105 286,00
0,0%
18 571,00
-82,4%
26 299,00
41,6%
Amortyzacja 12 199,00 12 199,00
0,0%
-12 199,00
---
23 737,00
---
Aktywa 930 908,00 930 908,00
0,0%
846 914,00
-9,0%
870 648,00
2,8%
Kapitał własny 502 919,00 502 919,00
0,0%
521 491,00
3,7%
547 749,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,98 11,98
0,0%
12,42
3,7%
13,05
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,51 2,51
0,0%
0,44
-82,4%
0,63
41,9%