Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 05:45
kontakt
GPW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 58 154,00 78 515,00
35,0%
72 660,00
-7,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 170,00 36 088,00
43,4%
28 947,00
-19,8%
Zysk (strata) brutto 23 235,00 34 131,00
46,9%
26 995,00
-20,9%
Zysk (strata) netto 18 571,00 26 299,00
41,6%
21 800,00
-17,1%
Amortyzacja -12 199,00 23 737,00
---
0,00
---
Aktywa 846 914,00 870 648,00
2,8%
941 226,00
8,1%
Kapitał własny 521 491,00 547 749,00
5,0%
569 554,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,42 13,05
5,0%
13,57
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,63
41,9%
0,52
-17,2%