Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:20
kontakt
GPW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 58 116,00 61 348,00
5,6%
61 348,00
0,0%
58 154,00
-5,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 866,00 31 881,00
45,8%
31 881,00
0,0%
25 170,00
-21,1%
Zysk (strata) brutto 22 982,00 110 793,00
382,1%
110 793,00
0,0%
23 235,00
-79,0%
Zysk (strata) netto 18 524,00 105 286,00
468,4%
105 286,00
0,0%
18 571,00
-82,4%
Amortyzacja 0,00 12 199,00
---
12 199,00
0,0%
-12 199,00
---
Aktywa 838 436,00 930 908,00
11,0%
930 908,00
0,0%
846 914,00
-9,0%
Kapitał własny 498 365,00 502 919,00
0,9%
502 919,00
0,0%
521 491,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,87 11,98
0,9%
11,98
0,0%
12,42
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 2,51
468,7%
2,51
0,0%
0,44
-82,4%