Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 20:22
kontakt
MUZA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 472,00 5 267,00
-18,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 201,00 -27,00
---
Zysk (strata) brutto 1 150,00 -81,00
---
Zysk (strata) netto 1 218,00 -105,00
---
Amortyzacja 754,00 747,00
-0,9%
Aktywa 40 691,00 40 391,00
-0,7%
Kapitał własny 24 647,00 24 542,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,80 8,76
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 -0,04
---