Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 03:13
kontakt
OPTEAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 818,00 15 269,00
29,2%
19 721,00
29,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 690,00 1 565,00
126,8%
1 460,00
-6,7%
Zysk (strata) brutto 244,00 2 452,00
904,9%
291 235,00
11 777,4%
Zysk (strata) netto 335,00 2 280,00
580,6%
235 754,00
10 240,1%
Amortyzacja 625,00 548,00
-12,3%
543,00
-0,9%
Aktywa 49 953,00 55 058,00
10,2%
174 111,00
216,2%
Kapitał własny 29 379,00 31 658,00
7,8%
152 113,00
380,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,02 4,34
7,8%
19,32
345,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,31
578,3%
29,95
9 499,4%