Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 22:09
kontakt
OPTEAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 921,00 11 818,00
32,5%
15 269,00
29,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 908,00 690,00
---
1 565,00
126,8%
Zysk (strata) brutto -1 890,00 244,00
---
2 452,00
904,9%
Zysk (strata) netto -1 895,00 335,00
---
2 280,00
580,6%
Amortyzacja 682,00 625,00
-8,4%
548,00
-12,3%
Aktywa 50 055,00 49 953,00
-0,2%
55 058,00
10,2%
Kapitał własny 29 043,00 29 379,00
1,2%
31 658,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,98 4,02
1,1%
4,34
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 0,05
---
0,31
578,3%