Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:14
kontakt
KCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 41,00 30,00
-26,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -217,00 -301,00
---
Zysk (strata) brutto 997,00 802,00
-19,6%
Zysk (strata) netto 1 238,00 548,00
-55,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 439 506,00 439 741,00
0,1%
Kapitał własny 416 936,00 417 484,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,08 6,09
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-55,6%