Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 11:55
kontakt
KCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30,00 15,00
-50,0%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -301,00 -617,00
---
-307,00
---
Zysk (strata) brutto 802,00 1 423,00
77,4%
1 380,00
-3,0%
Zysk (strata) netto 548,00 -247,00
---
943,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 439 741,00 445 029,00
1,2%
446 131,00
0,2%
Kapitał własny 417 484,00 417 090,00
-0,1%
418 033,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,09 6,08
-0,1%
6,10
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,01
---