Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:11
kontakt
OTMUCHOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 52 708,00 68 720,00
30,4%
66 285,00
-3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 57,00 1 246,00
2 086,0%
684,00
-45,1%
Zysk (strata) brutto -165,00 929,00
---
444,00
-52,2%
Zysk (strata) netto -485,00 1 329,00
---
603,00
-54,6%
Amortyzacja 2 790,00 1 638,00
-41,3%
2 558,00
56,2%
Aktywa 167 815,00 177 118,00
5,5%
189 419,00
6,9%
Kapitał własny 98 679,00 100 089,00
1,4%
100 607,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,87 3,93
1,4%
3,95
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,05
---
0,02
-53,8%