Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:45
kontakt
OTMUCHOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36 145,00 52 708,00
45,8%
68 720,00
30,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -131,00 57,00
---
1 246,00
2 086,0%
Zysk (strata) brutto -552,00 -165,00
---
929,00
---
Zysk (strata) netto -314,00 -485,00
---
1 329,00
---
Amortyzacja 3 034,00 2 790,00
-8,0%
1 638,00
-41,3%
Aktywa 152 497,00 167 815,00
10,0%
177 118,00
5,5%
Kapitał własny 99 223,00 98 679,00
-0,5%
100 089,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,89 3,87
-0,6%
3,93
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
0,05
---