Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.20, godz. 13:55
kontakt
AGORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 72 126,00 82 897,00
14,9%
102 290,00
23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 225,00 4 555,00
---
-3 392,00
---
Zysk (strata) brutto -5 916,00 21 516,00
---
-4 839,00
---
Zysk (strata) netto -5 241,00 21 482,00
---
-1 718,00
---
Amortyzacja 7 449,00 7 587,00
1,9%
9 491,00
25,1%
Aktywa 1 013 395,00 1 049 924,00
3,6%
1 041 990,00
-0,8%
Kapitał własny 746 834,00 768 316,00
2,9%
773 388,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,03 16,49
2,9%
16,60
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,46
---
-0,04
---