Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 10:32
kontakt
AGORA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 82 897,00 102 290,00
23,4%
82 333,00
-19,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 555,00 -3 392,00
---
-13 184,00
---
Zysk (strata) brutto 21 516,00 -4 839,00
---
-14 194,00
---
Zysk (strata) netto 21 482,00 -1 718,00
---
-11 920,00
---
Amortyzacja 7 587,00 9 491,00
25,1%
8 206,00
-13,5%
Aktywa 1 049 924,00 1 041 990,00
-0,8%
1 022 518,00
-1,9%
Kapitał własny 768 316,00 773 388,00
0,7%
761 469,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,49 16,60
0,7%
16,35
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 -0,04
---
-0,26
---