Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:37
kontakt
MEDIACAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 190,00 1 980,00
-9,6%
3 548,00
79,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -56,00 320,00
---
-101,00
---
Zysk (strata) brutto 1 165,00 522,00
-55,2%
-197,00
---
Zysk (strata) netto 1 257,00 514,00
-59,1%
-134,00
---
Amortyzacja 198,00 139,00
-29,8%
124,00
-10,8%
Aktywa 41 997,00 40 729,00
-3,0%
40 820,00
0,2%
Kapitał własny 19 986,00 20 500,00
2,6%
20 718,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,06 1,09
2,5%
1,10
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,03
-59,7%
-0,01
---