Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:06
kontakt
MEDIACAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 980,00 3 548,00
79,2%
2 125,00
-40,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 320,00 -101,00
---
-108,00
---
Zysk (strata) brutto 522,00 -197,00
---
1 056,00
---
Zysk (strata) netto 514,00 -134,00
---
1 049,00
---
Amortyzacja 139,00 124,00
-10,8%
127,00
2,4%
Aktywa 40 729,00 40 820,00
0,2%
39 954,00
-2,1%
Kapitał własny 20 500,00 20 718,00
1,1%
21 885,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,09 1,10
1,1%
1,16
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,01
---
0,06
---