Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:36
kontakt
AQUAPOZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 113,00 1 593,00
43,1%
1 656,00
4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 133,00 171,00
28,6%
-2,00
---
Zysk (strata) brutto 118,00 156,00
32,2%
-14,00
---
Zysk (strata) netto 206,00 124,00
-39,8%
-83,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 669,00 20 353,00
-1,5%
21 280,00
4,6%
Kapitał własny 3 263,00 3 295,00
1,0%
3 212,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,80 3,84
1,0%
3,74
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,14
-39,6%
-0,10
---