Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:16
kontakt
WIERZYCL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 266,00 249,00
-6,4%
249,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -85,00 -166,00
---
-165,00
---
Zysk (strata) brutto -50,00 -157,00
---
-161,00
---
Zysk (strata) netto -50,00 -158,00
---
-160,00
---
Amortyzacja 3,00 6,00
100,0%
3,00
-50,0%
Aktywa 10 323,00 10 173,00
-1,5%
10 024,00
-1,5%
Kapitał własny 10 123,00 9 965,00
-1,6%
9 805,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,34 1,32
-1,6%
1,30
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,02
---