Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.02, godz. 06:40
kontakt
ICPD
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 803,00 1 215,00
51,3%
1 215,00
0,0%
6 029,00
396,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 776,00 -39,00
---
471,00
---
-3 087,00
---
Zysk (strata) brutto -66,00 506,00
---
-572,00
---
3 740,00
---
Zysk (strata) netto -66,00 506,00
---
-572,00
---
3 740,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 43 823,00 45 607,00
4,1%
44 329,00
-2,8%
51 684,00
16,6%
Kapitał własny 942,00 23 330,00
2 376,6%
22 125,00
-5,2%
28 909,00
30,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,84
435,0%
0,84
0,0%
1,04
23,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,02
---
0,02
0,0%
0,14
650,0%