Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.18, godz. 12:22
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 822,00 822,00
0,0%
115,00
-86,0%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 129,00 639,00
395,3%
-117,00
---
-14,00
---
Zysk (strata) brutto 1 404,00 326,00
-76,8%
-294,00
---
-192,00
---
Zysk (strata) netto 1 404,00 326,00
-76,8%
-294,00
---
-192,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 45 607,00 44 329,00
-2,8%
45 111,00
1,8%
44 901,00
-0,5%
Kapitał własny 23 330,00 22 125,00
-5,2%
23 036,00
4,1%
22 845,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,84
0,0%
0,83
-1,2%
0,82
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
0,0%
-0,01
---
-0,01
---