Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 11:46
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 64,00
---
329,00
414,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -107,00 31,00
---
-92,00
---
Zysk (strata) brutto -288,00 31,00
---
-641,00
---
Zysk (strata) netto -288,00 31,00
---
-641,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 43 548,00 43 607,00
0,1%
42 573,00
-2,4%
Kapitał własny 718,00 685,00
-4,6%
44,00
-93,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-4,2%
0,01
-93,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,00
---
-0,11
---