Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.18, godz. 08:09
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 4 999,00
---
915,00
-81,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14,00 -225,00
---
-2 731,00
---
Zysk (strata) brutto -192,00 -512,00
---
4 738,00
---
Zysk (strata) netto -192,00 -512,00
---
4 738,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 44 901,00 44 550,00
-0,8%
51 684,00
16,0%
Kapitał własny 22 845,00 22 332,00
-2,2%
28 909,00
29,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,80
-2,3%
1,04
29,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
0,17
---