Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 17:19
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 329,00 822,00
149,8%
822,00
0,0%
115,00
-86,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -92,00 129,00
---
639,00
395,3%
-117,00
---
Zysk (strata) brutto -641,00 1 404,00
---
326,00
-76,8%
-294,00
---
Zysk (strata) netto -641,00 1 404,00
---
326,00
-76,8%
-294,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 42 573,00 45 607,00
7,1%
44 329,00
-2,8%
45 111,00
1,8%
Kapitał własny 44,00 23 330,00
52 922,7%
22 125,00
-5,2%
23 036,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,84
11 900,0%
0,84
0,0%
0,83
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,05
---
0,05
0,0%
-0,01
---