Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 18:35
kontakt
MOBRUK
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 65 498,00 92 576,00
41,3%
130 567,00
41,0%
178 456,00
36,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 403,00 26 567,00
155,4%
50 192,00
88,9%
97 182,00
93,6%
Zysk (strata) brutto 8 527,00 25 339,00
197,2%
49 626,00
95,8%
97 116,00
95,7%
Zysk (strata) netto 6 890,00 20 520,00
197,8%
40 088,00
95,4%
78 725,00
96,4%
Amortyzacja 8 584,00 8 281,00
-3,5%
6 063,00
-26,8%
5 925,00
-2,3%
Aktywa 165 956,00 170 999,00
3,0%
189 791,00
11,0%
209 068,00
10,2%
Kapitał własny 90 789,00 109 318,00
20,4%
132 185,00
20,9%
162 569,00
23,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,14 30,27
20,4%
37,00
22,2%
46,28
25,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,91 5,68
197,8%
11,22
97,5%
22,41
99,7%