Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 11:25
kontakt
MOBRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34 589,00 29 267,00
-15,4%
43 545,00
48,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 145,00 11 377,00
-37,3%
27 741,00
143,8%
Zysk (strata) brutto 20 033,00 11 334,00
-43,4%
27 680,00
144,2%
Zysk (strata) netto 16 589,00 9 225,00
-44,4%
22 513,00
144,0%
Amortyzacja 2 016,00 2 015,00
-0,0%
2 018,00
0,1%
Aktywa 181 873,00 152 295,00
-16,3%
172 924,00
13,5%
Kapitał własny 130 611,00 103 829,00
-20,5%
126 342,00
21,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 36,56 29,06
-20,5%
35,36
21,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,64 2,58
-44,4%
6,30
144,0%