Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 10:02
kontakt
MOBRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 43 545,00 49 025,00
12,6%
54 098,00
10,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 741,00 27 825,00
0,3%
32 424,00
16,5%
Zysk (strata) brutto 27 680,00 27 812,00
0,5%
32 265,00
16,0%
Zysk (strata) netto 22 513,00 22 468,00
-0,2%
25 264,00
12,4%
Amortyzacja 2 018,00 -490,00
---
1 243,00
---
Aktywa 172 924,00 193 562,00
11,9%
220 800,00
14,1%
Kapitał własny 126 342,00 148 806,00
17,8%
174 070,00
17,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,36 42,36
19,8%
49,55
17,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,30 6,40
1,5%
7,19
12,4%