Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 19:56
kontakt
AZTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 330,00 7 535,00
2,8%
7 182,00
-4,7%
5 667,00
-21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 526,00 1 075,00
104,4%
525,00
-51,2%
-379,00
---
Zysk (strata) brutto 534,00 990,00
85,4%
515,00
-48,0%
-472,00
---
Zysk (strata) netto 409,00 793,00
93,9%
421,00
-46,9%
-337,00
---
Amortyzacja 0,00 135,00
---
150,00
11,1%
180,00
20,0%
Aktywa 25 372,00 25 927,00
2,2%
26 669,00
2,9%
26 179,00
-1,8%
Kapitał własny 14 454,00 15 247,00
5,5%
15 667,00
2,8%
15 331,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,23 4,46
5,5%
4,59
2,8%
4,49
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,23
93,3%
0,12
-47,0%
-0,10
---