Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 19:33
kontakt
AZTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 182,00 5 667,00
-21,1%
8 064,00
42,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 525,00 -379,00
---
547,00
---
Zysk (strata) brutto 515,00 -472,00
---
474,00
---
Zysk (strata) netto 421,00 -337,00
---
342,00
---
Amortyzacja 150,00 180,00
20,0%
180,00
0,0%
Aktywa 26 669,00 26 179,00
-1,8%
27 928,00
6,7%
Kapitał własny 15 667,00 15 331,00
-2,1%
15 673,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,59 4,49
-2,1%
4,59
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 -0,10
---
0,10
---