Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:00
kontakt
HARPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 63 785,00 51 499,00
-19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 657,00 2 204,00
-39,7%
Zysk (strata) brutto 1 811,00 401,00
-77,9%
Zysk (strata) netto 1 068,00 -293,00
---
Amortyzacja 2 903,00 2 789,00
-3,9%
Aktywa 265 693,00 249 499,00
-6,1%
Kapitał własny 64 528,00 64 454,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,14 10,12
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 -0,05
---