Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 12:43
kontakt
HARPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 65 577,00 63 785,00
-2,7%
51 499,00
-19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 048,00 3 657,00
-27,6%
2 204,00
-39,7%
Zysk (strata) brutto 7 022,00 1 811,00
-74,2%
401,00
-77,9%
Zysk (strata) netto 5 940,00 1 068,00
-82,0%
-293,00
---
Amortyzacja 3 040,00 2 903,00
-4,5%
2 789,00
-3,9%
Aktywa 264 177,00 265 693,00
0,6%
249 499,00
-6,1%
Kapitał własny 63 348,00 64 528,00
1,9%
64 454,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,95 10,14
1,9%
10,12
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,93 0,17
-82,0%
-0,05
---