Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 05:55
kontakt
RANKPROGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 260,00 1 548,00
22,9%
27 011,00
1 644,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 622,00 -1 517,00
---
11 206,00
---
Zysk (strata) brutto -5 948,00 -6 275,00
---
9 217,00
---
Zysk (strata) netto -4 429,00 -6 851,00
---
5 990,00
---
Amortyzacja 115,00 116,00
0,9%
115,00
-0,9%
Aktywa 785 573,00 784 653,00
-0,1%
839 670,00
7,0%
Kapitał własny 74 161,00 67 363,00
-9,2%
73 352,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,99 1,81
-9,1%
1,97
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,18
---
0,16
---