Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 02:03
kontakt
RANKPROGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 548,00 27 011,00
1 644,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 517,00 11 206,00
---
Zysk (strata) brutto -6 275,00 9 217,00
---
Zysk (strata) netto -6 851,00 5 990,00
---
Amortyzacja 116,00 115,00
-0,9%
Aktywa 784 653,00 839 670,00
7,0%
Kapitał własny 67 363,00 73 352,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,81 1,97
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 0,16
---