Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 11:48
kontakt
RANKPROGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 011,00 54 573,00
102,0%
1 732,00
-96,8%
1 701,00
-1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 206,00 10 619,00
-5,2%
-1 606,00
---
-1 625,00
---
Zysk (strata) brutto 9 217,00 1 478,00
-84,0%
-8 236,00
---
7 394,00
---
Zysk (strata) netto 5 990,00 1 761,00
-70,6%
-8 422,00
---
9 469,00
---
Amortyzacja 115,00 162,00
40,9%
124,00
-23,5%
134,00
8,1%
Aktywa 839 670,00 792 429,00
-5,6%
789 483,00
-0,4%
785 965,00
-0,4%
Kapitał własny 73 352,00 75 113,00
2,4%
66 691,00
-11,2%
76 160,00
14,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,97 2,02
2,4%
1,79
-11,2%
2,05
14,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,05
-70,8%
-0,23
---
0,26
---