Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:05
kontakt
TAURONPE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 585 677,00 2 708 846,00
4,8%
3 424 698,00
26,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 132 568,00 139 402,00
5,2%
-1 114 855,00
---
Zysk (strata) brutto -1 222 806,00 801 631,00
---
-2 332 764,00
---
Zysk (strata) netto -1 234 102,00 790 264,00
---
-2 424 794,00
---
Amortyzacja 3 481,00 3 687,00
5,9%
3 885,00
5,4%
Aktywa 28 478 579,00 28 543 095,00
0,2%
28 708 142,00
0,6%
Kapitał własny 12 745 712,00 13 544 015,00
6,3%
11 123 155,00
-17,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,27 7,73
6,3%
6,35
-17,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,70 0,45
---
-1,38
---