Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:01
kontakt
EKIOSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 938,00 2 952,00
0,5%
3 121,00
5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 007,00 978,00
-2,9%
1 091,00
11,6%
Zysk (strata) brutto 1 006,00 977,00
-2,9%
1 089,00
11,5%
Zysk (strata) netto 806,00 829,00
2,9%
959,00
15,7%
Amortyzacja 19,00 20,00
5,3%
21,00
5,0%
Aktywa 16 296,00 19 100,00
17,2%
23 930,00
25,3%
Kapitał własny 3 510,00 4 389,00
25,0%
5 400,00
23,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,24
25,3%
0,30
23,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,05
2,2%
0,05
15,2%