Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:53
kontakt
VENTUREIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 314,00 917,00
-82,7%
2 821,00
207,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 888,00 -210,00
---
2 194,00
---
Zysk (strata) brutto 3 083,00 -138,00
---
2 350,00
---
Zysk (strata) netto 3 079,00 -277,00
---
2 373,00
---
Amortyzacja 1,00 2,00
100,0%
2,00
0,0%
Aktywa 48 760,00 48 566,00
-0,4%
50 900,00
4,8%
Kapitał własny 48 683,00 48 406,00
-0,6%
50 779,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,63 1,62
-0,6%
1,70
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,01
---
0,08
---