Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 11:03
kontakt
VENTUREIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 648,00 5 314,00
14,3%
917,00
-82,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 365,00 1 888,00
-56,7%
-210,00
---
Zysk (strata) brutto 4 866,00 3 083,00
-36,6%
-138,00
---
Zysk (strata) netto 4 869,00 3 079,00
-36,8%
-277,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
2,00
100,0%
Aktywa 45 737,00 48 760,00
6,6%
48 566,00
-0,4%
Kapitał własny 45 604,00 48 683,00
6,8%
48 406,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,53 1,63
6,7%
1,62
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,10
-36,8%
-0,01
---