Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 00:51
kontakt
PZU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-09-302020-12-312021-03-31
Składki na udziale własnym 3 070 435,00 3 070 435,00
0,0%
2 949 831,00
-3,9%
2 855 525,00
-3,2%
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 365 600,00 365 600,00
0,0%
509 885,00
39,5%
358 034,00
-29,8%
Przychody z lokat 20 884,00 20 884,00
0,0%
75 874,00
263,3%
8 843,00
-88,3%
Zysk (strata) brutto 316 184,00 316 184,00
0,0%
607 377,00
92,1%
297 074,00
-51,1%
Zysk (strata) netto 259 779,00 259 779,00
0,0%
488 577,00
88,1%
228 237,00
-53,3%
Aktywa 43 234 182,00 43 234 182,00
0,0%
44 665 075,00
3,3%
46 500 031,00
4,1%
Kapitał własny 16 809 259,00 16 809 259,00
0,0%
17 688 602,00
5,2%
18 310 288,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,47 19,47
0,0%
20,48
5,2%
21,20
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,30
0,0%
0,57
88,0%
0,26
-53,4%