Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:49
kontakt
FERRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 63 154,00 92 858,00
47,0%
83 102,00
-10,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 148,00 10 513,00
153,4%
2 253,00
-78,6%
Zysk (strata) brutto 3 695,00 58 986,00
1 496,4%
2 473,00
-95,8%
Zysk (strata) netto 2 996,00 56 549,00
1 787,5%
1 133,00
-98,0%
Amortyzacja 857,00 901,00
5,1%
914,00
1,4%
Aktywa 267 603,00 346 076,00
29,3%
331 286,00
-4,3%
Kapitał własny 151 814,00 199 865,00
31,7%
200 981,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,15 9,41
31,6%
9,46
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 2,66
1 787,9%
0,05
-98,0%