Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 12:09
kontakt
FERRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 76 621,00 63 154,00
-17,6%
92 858,00
47,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 683,00 4 148,00
-37,9%
10 513,00
153,4%
Zysk (strata) brutto 6 931,00 3 695,00
-46,7%
58 986,00
1 496,4%
Zysk (strata) netto 5 532,00 2 996,00
-45,8%
56 549,00
1 787,5%
Amortyzacja 883,00 857,00
-2,9%
901,00
5,1%
Aktywa 260 689,00 267 603,00
2,7%
346 076,00
29,3%
Kapitał własny 148 817,00 151 814,00
2,0%
199 865,00
31,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,01 7,15
2,0%
9,41
31,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,14
-45,8%
2,66
1 787,9%