Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:33
kontakt
FERRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 92 858,00 83 102,00
-10,5%
90 087,00
8,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 513,00 2 253,00
-78,6%
5 685,00
152,3%
Zysk (strata) brutto 58 986,00 2 473,00
-95,8%
5 304,00
114,5%
Zysk (strata) netto 56 549,00 1 133,00
-98,0%
3 937,00
247,5%
Amortyzacja 901,00 914,00
1,4%
1 017,00
11,3%
Aktywa 346 076,00 331 286,00
-4,3%
366 690,00
10,7%
Kapitał własny 199 865,00 200 981,00
0,6%
204 918,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,41 9,46
0,6%
9,65
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,66 0,05
-98,0%
0,18
249,1%