Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 16:21
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 613,00 1 141,00
86,1%
673,00
-41,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 125,00 371,00
196,8%
-134,00
---
Zysk (strata) brutto 73,00 282,00
286,3%
-187,00
---
Zysk (strata) netto 72,00 282,00
291,7%
-187,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 667,00 14 976,00
2,1%
14 650,00
-2,2%
Kapitał własny 8 712,00 8 984,00
3,1%
8 931,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,24
3,0%
0,24
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
300,0%
-0,00
---