Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 08:38
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 439,00 770,00
-46,5%
613,00
-20,4%
1 141,00
86,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 346,00 -64,00
---
125,00
---
371,00
196,8%
Zysk (strata) brutto 232,00 -154,00
---
73,00
---
282,00
286,3%
Zysk (strata) netto 232,00 -154,00
---
72,00
---
282,00
291,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 136,00 14 562,00
-3,8%
14 667,00
0,7%
14 864,00
1,3%
Kapitał własny 8 720,00 8 640,00
-0,9%
8 712,00
0,8%
8 994,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,23
-0,9%
0,24
0,9%
0,24
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,00
---
0,01
300,0%