Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 05:55
kontakt
BPC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
449,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3,00 1 040,00
---
-156 758,00
---
226,00
---
Zysk (strata) brutto -3,00 158 094,00
---
-159 976,00
---
516,00
---
Zysk (strata) netto -3,00 158 094,00
---
-159 976,00
---
516,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 29 371,00 377 502,00
1 185,3%
281 178,00
-25,5%
280 840,00
-0,1%
Kapitał własny 26 021,00 181 932,00
599,2%
21 956,00
-87,9%
22 576,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,45 66,08
599,1%
7,97
-87,9%
8,20
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 57,42
---
-58,10
---
0,19
---