Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:40
kontakt
BPC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 449,00
---
9,00
-98,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -156 758,00 226,00
---
-39,00
---
Zysk (strata) brutto -159 976,00 516,00
---
1 949,00
277,7%
Zysk (strata) netto -159 976,00 516,00
---
1 949,00
277,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 281 178,00 25 562,00
-90,9%
27 503,00
7,6%
Kapitał własny 21 956,00 22 174,00
1,0%
24 124,00
8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,97 8,05
1,0%
8,76
8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -58,10 0,19
---
0,71
278,6%