Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.10, godz. 02:06
kontakt
SZAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 361,00 4 450,00
2,0%
6 186,00
39,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -218,00 25,00
---
-1 014,00
---
Zysk (strata) brutto -223,00 -14,00
---
-1 068,00
---
Zysk (strata) netto -223,00 -14,00
---
-1 106,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
226,00
---
Aktywa 20 422,00 22 160,00
8,5%
21 078,00
-4,9%
Kapitał własny 14 441,00 14 427,00
-0,1%
13 321,00
-7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,13
0,0%
0,12
-7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,01
---