Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:14
kontakt
DENTAMDC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8,00 8,00
0,0%
8,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 333,00 -23,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto 330,00 -23,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) netto 330,00 -23,00
---
-18,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 24,00 1 669,00
6 854,2%
1 770,00
6,1%
Kapitał własny -201,00 -222,00
---
-240,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
-0,00
---