Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 20:10
kontakt
DENTAMDC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9,00 8,00
-11,1%
8,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -46,00 333,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) brutto -48,00 330,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) netto -48,00 330,00
---
-23,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 10,00 24,00
140,0%
1 677,00
6 887,5%
Kapitał własny -511,00 -201,00
---
-224,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,02
---
-0,00
---