Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:45
kontakt
EUROTAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 172,00 169,00
-1,7%
167,00
-1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33,00 -21,00
---
-79,00
---
Zysk (strata) brutto 429,00 474,00
10,5%
940,00
98,3%
Zysk (strata) netto 424,00 475,00
12,0%
945,00
98,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 786,00 3 239,00
-14,4%
3 721,00
14,9%
Kapitał własny 3 708,00 2 683,00
-27,6%
3 628,00
35,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,54
-27,6%
0,73
35,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,10
11,8%
0,19
98,9%