Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.21, godz. 23:07
kontakt
PGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 402 000,00 3 965 000,00
-26,6%
8 476 000,00
113,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 193 000,00 147 000,00
-23,8%
161 000,00
9,5%
Zysk (strata) brutto 1 350 000,00 94 000,00
-93,0%
111 000,00
18,1%
Zysk (strata) netto 1 325 000,00 106 000,00
-92,0%
91 000,00
-14,2%
Amortyzacja 3 000,00 3 000,00
0,0%
3 000,00
0,0%
Aktywa 51 796 000,00 52 104 000,00
0,6%
54 004 000,00
3,6%
Kapitał własny 38 764 000,00 38 889 000,00
0,3%
39 029 000,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,73 20,80
0,3%
20,87
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,06
-92,0%
0,05
-14,0%