Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.28, godz. 01:17
kontakt
PGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 698 000,00 9 698 000,00
0,0%
5 402 000,00
-44,3%
3 965 000,00
-26,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 211 000,00 211 000,00
0,0%
193 000,00
-8,5%
147 000,00
-23,8%
Zysk (strata) brutto 254 000,00 254 000,00
0,0%
1 350 000,00
431,5%
94 000,00
-93,0%
Zysk (strata) netto 222 000,00 222 000,00
0,0%
1 325 000,00
496,8%
106 000,00
-92,0%
Amortyzacja 3 000,00 3 000,00
0,0%
3 000,00
0,0%
3 000,00
0,0%
Aktywa 57 908 000,00 57 908 000,00
0,0%
51 796 000,00
-10,6%
52 104 000,00
0,6%
Kapitał własny 37 481 000,00 37 481 000,00
0,0%
38 764 000,00
3,4%
38 889 000,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,05 20,05
0,0%
20,73
3,4%
20,80
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
0,0%
0,71
495,8%
0,06
-92,0%