Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:12
kontakt
DELKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 112 718,00 107 124,00
-5,0%
117 868,00
10,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 205,00 752,00
-65,9%
1 924,00
155,9%
Zysk (strata) brutto 2 072,00 7 631,00
268,3%
1 861,00
-75,6%
Zysk (strata) netto 1 673,00 7 494,00
347,9%
1 496,00
-80,0%
Amortyzacja 37,00 38,00
2,7%
38,00
0,0%
Aktywa 138 112,00 140 011,00
1,4%
142 726,00
1,9%
Kapitał własny 76 646,00 81 450,00
6,3%
82 946,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,82 13,62
6,3%
13,87
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 1,25
347,5%
0,25
-80,0%