Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 20:39
kontakt
DELKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 107 124,00 117 868,00
10,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 752,00 1 924,00
155,9%
Zysk (strata) brutto 7 631,00 1 861,00
-75,6%
Zysk (strata) netto 7 494,00 1 496,00
-80,0%
Amortyzacja 38,00 38,00
0,0%
Aktywa 140 011,00 142 726,00
1,9%
Kapitał własny 81 450,00 82 946,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,62 13,87
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,25 0,25
-80,0%