Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.22, godz. 04:21
kontakt
ASSECOSEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 893,00 5 477,00
-30,6%
6 503,00
18,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 995,00 75,00
-96,2%
-172,00
---
Zysk (strata) brutto 28 675,00 1 328,00
-95,4%
12 801,00
863,9%
Zysk (strata) netto 26 477,00 1 010,00
-96,2%
12 673,00
1 154,8%
Amortyzacja 160,00 171,00
6,9%
177,00
3,5%
Aktywa 716 381,00 677 824,00
-5,4%
689 881,00
1,8%
Kapitał własny 644 270,00 645 281,00
0,2%
657 955,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,42 12,44
0,2%
12,68
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,02
-96,3%
0,24
1 184,2%