Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.23, godz. 17:42
kontakt
ASSECOSEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 477,00 6 503,00
18,7%
8 403,00
29,2%
7 694,00
-8,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75,00 -172,00
---
1 687,00
---
2 394,00
41,9%
Zysk (strata) brutto 1 328,00 12 801,00
863,9%
23 910,00
86,8%
51 050,00
113,5%
Zysk (strata) netto 1 010,00 12 673,00
1 154,8%
22 298,00
75,9%
48 319,00
116,7%
Amortyzacja 171,00 177,00
3,5%
176,00
-0,6%
193,00
9,7%
Aktywa 677 824,00 689 881,00
1,8%
706 504,00
2,4%
751 503,00
6,4%
Kapitał własny 645 281,00 657 955,00
2,0%
680 253,00
3,4%
676 678,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,44 12,68
2,0%
13,11
3,4%
13,04
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,24
1 184,2%
0,43
76,2%
0,93
116,5%