Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 11:35
kontakt
ARCTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 082,00 7 375,00
-65,0%
4 690,00
-36,4%
7 148,00
52,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 080,00 -91,00
---
-617,00
---
142,00
---
Zysk (strata) brutto 12 120,00 -977,00
---
-7 080,00
---
-31,00
---
Zysk (strata) netto 12 120,00 -1 009,00
---
-7 080,00
---
-31,00
---
Amortyzacja 172,00 450,00
161,6%
127,00
-71,8%
113,00
-11,0%
Aktywa 881 904,00 882 117,00
0,0%
863 215,00
-2,1%
847 268,00
-1,8%
Kapitał własny 572 747,00 570 595,00
-0,4%
565 448,00
-0,9%
545 629,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,27 8,24
-0,4%
8,16
-0,9%
7,88
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 -0,02
---
-0,10
---
0,00
---