Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 21:20
kontakt
ARCTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 172,00 5 841,00
12,9%
21 082,00
260,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 928,00 -415,00
---
15 080,00
---
Zysk (strata) brutto -7 791,00 66,00
---
12 120,00
18 263,6%
Zysk (strata) netto -7 791,00 66,00
---
12 120,00
18 263,6%
Amortyzacja 287,00 112,00
-61,0%
172,00
53,6%
Aktywa 894 331,00 871 541,00
-2,5%
881 904,00
1,2%
Kapitał własny 560 189,00 559 811,00
-0,1%
572 747,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,08 8,08
-0,1%
8,27
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,00
---
0,18
17 400,0%