Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 01:54
kontakt
ARCTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 841,00 21 082,00
260,9%
7 375,00
-65,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -415,00 15 080,00
---
-91,00
---
Zysk (strata) brutto 66,00 12 120,00
18 263,6%
-977,00
---
Zysk (strata) netto 66,00 12 120,00
18 263,6%
-1 009,00
---
Amortyzacja 112,00 172,00
53,6%
450,00
161,6%
Aktywa 871 541,00 881 904,00
1,2%
882 117,00
0,0%
Kapitał własny 559 811,00 572 747,00
2,3%
570 595,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,08 8,27
2,3%
8,24
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,18
17 400,0%
-0,02
---