Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 06:23
kontakt
LENTEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47 751,00 51 977,00
8,9%
59 906,00
15,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 131,00 10 646,00
30,9%
13 035,00
22,4%
Zysk (strata) brutto 8 802,00 27 710,00
214,8%
13 097,00
-52,7%
Zysk (strata) netto 6 959,00 24 612,00
253,7%
10 573,00
-57,0%
Amortyzacja 2 054,00 2 059,00
0,2%
2 065,00
0,3%
Aktywa 289 273,00 298 749,00
3,3%
279 729,00
-6,4%
Kapitał własny 214 091,00 210 122,00
-1,9%
205 303,00
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,38 4,30
-1,8%
4,42
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,50
254,9%
0,23
-54,8%