Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 06:55
kontakt
LENTEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 59 906,00 55 028,00
-8,1%
56 709,00
3,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 035,00 12 394,00
-4,9%
13 631,00
10,0%
Zysk (strata) brutto 13 097,00 11 781,00
-10,0%
13 881,00
17,8%
Zysk (strata) netto 10 573,00 9 512,00
-10,0%
11 119,00
16,9%
Amortyzacja 2 065,00 2 066,00
0,0%
2 050,00
-0,8%
Aktywa 279 729,00 291 689,00
4,3%
311 534,00
6,8%
Kapitał własny 205 303,00 214 696,00
4,6%
225 815,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,42 4,63
4,6%
4,86
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,20
-10,1%
0,24
17,1%